กปภ.สาขาภูเก็ต เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาภูเก็ต เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

17 มกราคม 2565


กปภ.สาขาภูเก็ต เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ภายใต้บริหารงานโดยนายไกรสร มะหะหมัด ผจก.กปภ.สาขาภูเก็ต มอบหมายให้นางสาวอารีรัตน์ ฟูคำใบ หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

 
เลื่อนขึ้นข้างบน