กปภ.สาขากำแพงเพชร เข้าร่วมงานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปี 2565 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อขุนรามคำแหง ผู้ทรงมีคุณประการต่อปวงชนชาวไทย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขากำแพงเพชร เข้าร่วมงานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปี 2565 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อขุนรามคำแหง ผู้ทรงมีคุณประการต่อปวงชนชาวไทย

17 มกราคม 2565


กปภ.สาขากำแพงเพชร เข้าร่วมงานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปี 2565 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อขุนรามคำแหง ผู้ทรงมีคุณประการต่อปวงชนชาวไทย

วันนี้ (17 ม.ค. 65) เวลา 09.19 น. กปภ.สาขากำแพงเพชร นำโดยนายนิสิต ใจอินทร์ ผจก.กปภ.สาขากำแพงเพชร มอบหมายให้พนักงานในสังกัด เข้าร่วมงานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ผู้ทรงมีคุณประการต่อประเทศชาติ และปวงชนชาวไทยอย่างใหญ่หลวง โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 กำหนดให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปี คือ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นวันรัฐพิธีโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ ณ หอประชุมใหญ่ศุนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร
 
 
 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน