ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

17 มกราคม 2565


ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

                ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา จะดำเนินการซ่อมท่อสูบน้ำขึ้นถังสูง เป็นท่อสูบจ่ายน้ำในพื้นที่ตำบลท่าข้าม และตำบลพะวงบางส่วน ณ สถานีเพิ่มแรงดันน้ำโคกสูง ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

               ในการนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว  ในวันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2565  ตั้งแต่เวลา  09.00 – 17.00 น.ซึ่งส่งผลกระทบ ดังนี้

Ÿน้ำประปาไม่ไหล บริเวณพื้นที่ ดังนี้

  • ถนนทางหลวงชนบทสาย สข.2031 (ควนหิน-ท่าข้าม) ทั้งสองฝั่ง
  • ซอยบ่อแพ , โรงงานทรัพย์สินสมุทร , หมู่บ้าน ว.แลนด์เฮาส์ โคกสูง
  • บ้านแม่เตย , บ้านท่าข้าม , บ้านหินเกลี้ยง

 

             การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา  จึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้น้ำโปรดเตรียมสำรองน้ำประปาไว้ใช้ให้เพียงพอต่อความต้องการในวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะทำการเปิดจ่ายน้ำตามปกติโดยทันที และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-7455-0693-4 หรือ PWA Call Center โทร. 1662

 
เลื่อนขึ้นข้างบน