กปภ.สาขาภูเก็ตร่วมบริจาคสิ่งของร่วมงานวันคนพิการจังหวัดภูเก็ต (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาภูเก็ตร่วมบริจาคสิ่งของร่วมงานวันคนพิการจังหวัดภูเก็ต

17 มกราคม 2565


กปภ.สาขาภูเก็ตร่วมบริจาคสิ่งของร่วมงานวันคนพิการจังหวัดภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ภายใต้การบริหารงานโดยนายไกรสร มะหะหมัด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต มอบหมายให้นายมาโนชญ์ เจริญพร ผู้ช่วยผู้จัดการการประชาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต พร้อมด้วยนางสาวอารีย์ ฟูคำใบ หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด ร่วมบริจาคสิ่งของร่วมงานวันคนพิการจังหวัดภูเก็ต ให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

 
เลื่อนขึ้นข้างบน