กปภ.สาขาภูเก็ต ลงพื้นที่พบสื่อมวลชน เดินหน้าประชาสัมพันธ์ โครงการ “ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาภูเก็ต ลงพื้นที่พบสื่อมวลชน เดินหน้าประชาสัมพันธ์ โครงการ “ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้”

17 มกราคม 2565


กปภ.สาขาภูเก็ต ลงพื้นที่พบสื่อมวลชน เดินหน้าประชาสัมพันธ์  โครงการ “ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้”

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ภายใต้การบริหารงานโดยนายไกรสร มะหะหมัด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต มอบหมายให้นายมาโนชญ์ เจริญพร ผู้ช่วยผู้จัดการการประชาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต พร้อมด้วยนางสาวอารีย์ ฟูคำใบ หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่พบสื่อมวลชนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต และสวท.ภูเก็ต ประชาสัมพันธ์ โครงการ "ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้" ด้วยการลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 10% ระยะเวลา 2 เดือน สำหรับลูกค้ารายใหม่ประเภทที่อยู่อาศัย (ติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2นิ้ว) ในพื้นที่ให้บริการของ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ และเฉพาะส่วนเหมาจ่ายที่มีระยะห่างจากท่อเมนจ่ายน้ำประปาไม่เกิน 10 เมตร (ไม่รวมส่วนวางท่อภายในบ้าน) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ ซึ่งสามารถยื่นแบบคำขอและชำระเงินค่าติดตั้งระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2565 และแนะนำการใช้งาน Line Official @pwathailand ผ่านแอปพลิเคชั่น Line เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออีกด้วย

ทั้งนี้ สามารถขอติดตั้งประปาหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สาขาภูเก็ตโทร.076 - 319173 หรือผ่านช่องทางออนไลน์ของ กปภ. 3 ช่องทาง ได้แก่ 1. เว็บไซต์ของ กปภ. www.pwa.co.th 2. แอปพลิเคชัน PWA 1662และ 3. PWA Line Official: @pwathailand หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ PWA Contact Center โทร. 1662ตลอด 24ชั่วโมง

 

มุ่ง_มั่น_เพื่อปวงชน

ด้วยความห่วงใย จาก กปภ.สาขาภูเก็ต

นายไกรสร มะหะหมัด  ผู้จัดการ กปภ.สาขาภูเก็ต

และทีมงานกปภ.สาขาภูเก็ต

 
เลื่อนขึ้นข้างบน