ผอ.กปภ.ข.4 และ ผจก.ในสังกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ผอ.กปภ.ข.4 และ ผจก.ในสังกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

17 มกราคม 2565


ผอ.กปภ.ข.4 และ ผจก.ในสังกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
                วันที่ 17 มกราคม 2565  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) โดยนายกิตติศักดิ์  เกื้อกาญจน์  ติดตามนายประทีป กุศลวัฒนะ  ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 พร้อมด้วย ผู้จัดการ กปภ.สาขาในพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เข้าพบนายวิชวุทย์ จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ที่ผ่านมารวมถึงเพื่อหารือการบูรณาการความร่วมมือให้บริการประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ทั้งนี้  เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการในพื้นที่อันจะก่อประโยชน์แก่ประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน