กปภ.สาขาบางสะพาน ร่วมกันทำความสะอาดล้างถังตกตะกอนโมบายแพลน ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. และโรงกรองขนาด 50 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตจ่ายน้ำร่อนทอง ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ประจำเดือนมกราคม 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบางสะพาน ร่วมกันทำความสะอาดล้างถังตกตะกอนโมบายแพลน ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. และโรงกรองขนาด 50 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตจ่ายน้ำร่อนทอง ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ประจำเดือนมกราคม 2565

16 มกราคม 2565


กปภ.สาขาบางสะพาน ร่วมกันทำความสะอาดล้างถังตกตะกอนโมบายแพลน ขนาด  100 ลบ.ม./ชม. และโรงกรองขนาด 50 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตจ่ายน้ำร่อนทอง  ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)  ประจำเดือนมกราคม 2565

      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน  นำโดยนายสุชาติ  สุดเสนาะ  ผจก.  กปภ.สาขาบางสะพาน  มอบหมายให้ นายทิวา พงษ์ลิ้ม หัวหน้างาน 8 งานผลิต  พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด  ร่วมกันทำความสะอาดล้างถังตกตะกอนโมบายแพลน ขนาด  100 ลบ.ม./ชม. และโรงกรองขนาด 50 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตจ่ายน้ำร่อนทอง  ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด(WSP) ประจำเดือนมกราคม 2565  เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้ใช้น้ำได้อุปโภคบริโภคน้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐาน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน