กปภ.สาขามหาสารคาม เข้าร่วม กิจกรรม "รวมน้ำใจให้กาชาด จังหวัดมหาสารคาม”ประจำปี 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขามหาสารคาม เข้าร่วม กิจกรรม "รวมน้ำใจให้กาชาด จังหวัดมหาสารคาม”ประจำปี 2565

16 มกราคม 2565


กปภ.สาขามหาสารคาม เข้าร่วม กิจกรรม "รวมน้ำใจให้กาชาด จังหวัดมหาสารคาม”ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม โดยนายณ.เณร วัฒนกูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม ได้มอบหมายให้ นายดิลก กิตติภักดีกุล ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม พร้อมด้วย นายธนานันป์ เอี่ยมบุญเสริฐ หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัด เข้ามอบเงินสด จำนวน 2,000.-บาท ในกิจกรรม "รวมน้ำใจให้กาชาด จังหวัดมหาสารคาม"ประจำปี 2565 ที่บริเวณสนามหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมรับมอบเงินสดและสิ่งของจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในครั้งนี้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน