กปภ.สาขามหาสารคาม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 4/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขามหาสารคาม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 4/2565

16 มกราคม 2565


กปภ.สาขามหาสารคาม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 4/2565

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม นำโดย นาย ณ.เณร วัฒนกูล ผู้จัดการ กปภ.สาขามหาสารคาม และ นายดิลก กิตติภักดีกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขามหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้างานทุกงาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนมกราคม 2565 ณ ห้องผู้จัดการ กปภ.สาขามหาสารคาม ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ ผจก.กปภ.สาขามหาสารคาม ได้กล่าวถึงเรื่องต่างๆ ในการประชุมดังนี้ คือแจ้งเรื่องผลการประเมินประปาดีเด่นประจำปี 2564 ,มาตรการป้องกันโควิด-19 ของ กปภ.สาขามหาสารคาม เนื่องจากปัจจุบันมีสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังแพร่กระจายเชื้อได้อย่างรวดเร็วขอให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด ,เป้าหมายการดำเนินงานปี 2565 และผลการดำเนินงานไตรมาส 1/65 ,การซักซ้อมการปฏิบัติงานระบบ Smart1662 ซึ่งเป็นระบบใหม่,การสุ่มอ่านมาตร 5% ,การจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน,กิจกรรมที่ กปภ.สาขาริเริ่มเอง,การจัดกิจกรรม 5ส. โต๊ะทำงานและกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2565 และให้แต่ละงานแจ้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน และการคัดเลือกดาวเด่นประจำเดือนมกราคม 2565 ผลการคัดเลือกได้แก่ นายอาทิตย์ มัชปะโต พนักงานคอมพิวเตอร์ 6 และ น.ส.สุภาพร ทัพโยธา พนักงานการเงินและบัญชี 6 (งานอำนวยการ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน