การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ออกปฏิบัติการค้นหาท่อแตก - ท่อรั่ว ม.1 ม.2 ต.ตลาดไชยา บ้านขนอน ต.ทุ่ง และ ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ออกปฏิบัติการค้นหาท่อแตก - ท่อรั่ว ม.1 ม.2 ต.ตลาดไชยา บ้านขนอน ต.ทุ่ง และ ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

14 มกราคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ออกปฏิบัติการค้นหาท่อแตก - ท่อรั่ว ม.1 ม.2 ต.ตลาดไชยา บ้านขนอน ต.ทุ่ง และ ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 13-14 มกราคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ภายใต้การบริหารงานโดย นางจันทิรา ทองพูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา มอบหมายให้หัวหน้างานบริการฯ หัวหน้างานผลิต พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ออกปฏิบัติการค้นหาท่อแตก - ท่อรั่ว ในพื้นที่ ม.1 ม.2 ต.ตลาดไชยา บ้านขนอน ต.ทุ่ง และ ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี จากการค้นหาท่อแตก-รั่ว ทั้ง 2 วันนี้เจอท่อรั่วทั้งหมด 29 จุดและได้ดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จ 18 จุด โดยการลงพื้นที่ค้นหา ท่อแตก - ท่อรั่ว ในครั้งนี้ เพื่อเดินหน้าตามแผนการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (DMA) ตามยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ กปภ. ให้มีประสิทธิภาพต่อไป มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน ด้วยความห่วงใย จาก กปภ.สาขาไชยา นางจันทิรา ทองพูล ผู้จัดการ กปภ.สาขาไชยา และทีมงานบริการฯ ทีมงานผลิต กปภ.สาขาไชยา

 
เลื่อนขึ้นข้างบน