กปภ.สาขาสมุทรสาคร มอบน้ำดื่มบรรจุขวด สนับสนุนโครงการรวมธารน้ำใจ เพื่อสาธารณกุศลของชมรมคนหูหนวกจังหวัดสมุทรสาคร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสมุทรสาคร มอบน้ำดื่มบรรจุขวด สนับสนุนโครงการรวมธารน้ำใจ เพื่อสาธารณกุศลของชมรมคนหูหนวกจังหวัดสมุทรสาคร

14 มกราคม 2565


กปภ.สาขาสมุทรสาคร มอบน้ำดื่มบรรจุขวด สนับสนุนโครงการรวมธารน้ำใจ เพื่อสาธารณกุศลของชมรมคนหูหนวกจังหวัดสมุทรสาคร

               การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร โดย นายภูทอง ดวงเลิศ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร มอบหมายให้ นางอารีนันท์  นราวัฒนเศรษฐ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ มอบน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 500 ขวด สนับสนุนโครงการรวมธารน้ำใจ เพื่อสาธารณกุศลของชมรมคนหูหนวกจังหวัดสมุทรสาคร โดยจัดกิจกรรมสร้างรอยยิ้ม และช่วยเหลือให้กับคนหูหนวกจังหวัดสมุทรสาคร เป็นการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันแบบบูรณาการอย่างสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน