กปภ.สาขาสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมชี้แจง 9 มาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2564/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมชี้แจง 9 มาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2564/2565

14 มกราคม 2565


กปภ.สาขาสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมชี้แจง 9 มาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2564/2565

           การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร นำโดย นายภูทอง ดวงเลิศ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร พร้อมด้วย นางอารีนันท์  นราวัฒนเศรษฐ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ เข้าร่วมประชุมชี้แจง 9 มาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/2565 และสรุปความก้าวหน้าการทำข้อเสนอแผนงานโครงการฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco webex) โดยมี นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ซึ่ง กปภ. มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการร่วมกัน ณ ห้องประชุม 201 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน