กปภ.สาขาเกาะสมุย เร่งระดมทีมค้นหาท่อแตกท่อรั่วเพื่อลดน้ำสูญเสียในเชิงรุก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเกาะสมุย เร่งระดมทีมค้นหาท่อแตกท่อรั่วเพื่อลดน้ำสูญเสียในเชิงรุก

14 มกราคม 2565


กปภ.สาขาเกาะสมุย เร่งระดมทีมค้นหาท่อแตกท่อรั่วเพื่อลดน้ำสูญเสียในเชิงรุก

นายวุฒิพร บุญดี ผู้จัดการการประปาส่วนภุมิภาคสาขาเกาะสมุย พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกันเดินสำรวจหาท่อแตก-ท่อรั่ว ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 ณ บริเวณพื้นที่โซนบ้านสวนทุเรียนและโซนบ้านหัวถนน ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย ทั้งนี้เพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำสูญเสียแบบเชิงรุก และลดอัตราการเกิดน้ำสูญเสีย ให้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย(DMA) ตามยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกปภ. ทั้งนี้ได้พบจุดที่เกิดท่อแตก-ท่อรั่ว จำนวน 10 จุด ทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ได้ดำเนินการแก้ไขและซ่อมแซมให้แล้วเสร็จโดยด่วน เพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้มีน้ำใช้และมีแรงดันน้ำที่เพียงพอต่อความต้องการต่อไป 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน