กปภ.สาขาบางสะพาน เข้าพบปะผู้ใช้น้ำรายใหญ่ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2565 และสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบางสะพาน เข้าพบปะผู้ใช้น้ำรายใหญ่ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2565 และสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ

14 มกราคม 2565


กปภ.สาขาบางสะพาน   เข้าพบปะผู้ใช้น้ำรายใหญ่  และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2565  และสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ

      วันศุกร์ที่  14 มกราคม  2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน  นำโดยนายสุชาติ  สุดเสนาะ  ผจก. กปภ.สาขาบางสะพาน  พร้อมด้วย นายทิวา  พงษ์ลิ้ม  หัวหน้างาน  8 งานผลิต  เข้าพบปะผู้ใช้น้ำรายใหญ่  และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2565  และสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพน้ำประปา และความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการให้ดีขึ้น ทั้งนี้เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

 
เลื่อนขึ้นข้างบน