การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)สาขาชัยภูมิ ดำเนินการตามแผนงานโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)สาขาชัยภูมิ ดำเนินการตามแผนงานโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)

12 มกราคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)สาขาชัยภูมิ ดำเนินการตามแผนงานโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565
นายอัชนันท์ อุ่นโสดา ผู้จัดการ และ นางสาวนพมาศ กระโจม ผู้ช่วยผู้จัดการ มอบหมายให้ หัวหน้างานผลิต และพนักงานสายงานผลิต ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยดำเนินการล้างถังตกตะกอน และบำรุงรักษาระบบโรงกรองน้ำ ณ โรงกรองน้ำนิเวศรัตน์ เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำในกระบวนการผลิตน้ำประปาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม ที่ กปภ. กำหนด
ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้จะทำให้ลูกค้าเห็นถึงความใส่ใจ และมั่นใจในกระบวนการผลิตน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจในคุณภาพน้ำประปาให้กับลูกค้าของ กปภ.
       
#ก้าวสู่ปีที่43การประปาส่วนภูมิภาค
#มุ่งมั่นเพื่อปวงชน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน