การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า ออกปฏิบัติการค้นหาท่อแตก ท่อรั่ว ในพื้นที่ ต.บางนายสี และ ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า ออกปฏิบัติการค้นหาท่อแตก ท่อรั่ว ในพื้นที่ ต.บางนายสี และ ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

13 มกราคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า ออกปฏิบัติการค้นหาท่อแตก ท่อรั่ว ในพื้นที่ ต.บางนายสี และ ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 20.00 - 24.00 น. จ.ส.ต.สุเทพ ลี้ยุทธานนท์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า มอบหมายให้นายชาติชาย มีชัย หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ ทำ Step Test ออกปฏิบัติการค้นหาท่อแตก ท่อรั่ว ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดน้ำสูญเสียในระบบจำหน่าย ในพื้นที่ ต.บางนายสี และ ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ในการลงพื้นที่ค้นหาน้ำสูญเสียครั้งนี้ เพื่อเดินหน้าตามแผนการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (DMA) ตามยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ กปภ. ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน