กปภ.ข.6 จัดประชุมซักซ้อมการใช้งานระบบ Smart 1662 แทนระบบ OIS (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.6 จัดประชุมซักซ้อมการใช้งานระบบ Smart 1662 แทนระบบ OIS

14 มกราคม 2565


กปภ.ข.6 จัดประชุมซักซ้อมการใช้งานระบบ Smart 1662 แทนระบบ OIS

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (กปภ.ข.6) โดย กองระบบจำหน่าย นำโดย นายธีรศักดิ์ กิตติศิริวัฒนกุล ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมด้วยงานลูกค้าสัมพันธ์ และงานแผนที่แนวท่อ จัดประชุมซักซ้อมการรับ-ส่งเรื่อง และการบันทึกข้อร้องเรียนผ่านระบบ Smart 1662 แทนระบบ OIS ร่วมกับหัวหน้างานทุกสายงาน และผู้เกี่ยวข้องในสังกัด กปภ.ข.6 ทั้ง 22 สาขา ผ่านการประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Webex โดยได้รับเกียรติจาก นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เป็นประธานการประชุม และมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน