กปภ.สาขาอ่าวลึก บริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย ค้นหาท่อแตก/ท่อรั่ว พื้นที่ ซอยรวมมิตร ,ถนนสายอ่าวลึก – ปลายพระยา ตำบลอ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาอ่าวลึก บริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย ค้นหาท่อแตก/ท่อรั่ว พื้นที่ ซอยรวมมิตร ,ถนนสายอ่าวลึก – ปลายพระยา ตำบลอ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

12 มกราคม 2565


กปภ.สาขาอ่าวลึก บริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย ค้นหาท่อแตก/ท่อรั่ว พื้นที่ ซอยรวมมิตร ,ถนนสายอ่าวลึก – ปลายพระยา ตำบลอ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

กปภ.สาขาอ่าวลึก บริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย ค้นหาท่อแตก/ท่อรั่ว พื้นที่ ซอยรวมมิตร ,ถนนสายอ่าวลึก – ปลายพระยา ตำบลอ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

 

****************

วันที่12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565  กปภ.สาขาอ่าวลึก โดยนางพวงเพชร สุขโข ผจก.กปภ.สาขาอ่าวลึก พร้อมด้วย นายทวีวิทย์ หนูสงค์ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ดำเนินการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย โดยการสำรวจหาท่อแตก/ท่อรั่ว พื้นที่ซอยรวมมิตร ,ถนนสายอ่าวลึก – ปลายพระยา ตำบลอ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ เพื่อบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย และให้บริการน้ำประปาอย่างเต็มประสิทธิภาพตามมาตรฐานของ กปภ. ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้ พบจุดแตกรั่วและจะได้ดำเนินการซ่อมให้แล้วเสร็จต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน