กปภ.สาขาพังงา เข้าร่วมการจัดกิจกรรมโครงการน้ำประปา กปภ.-อปท.เพื่อปวงชน ณ เทศบาลตำบลเกาะยาว อ.เกาะยาว จ.พังงา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพังงา เข้าร่วมการจัดกิจกรรมโครงการน้ำประปา กปภ.-อปท.เพื่อปวงชน ณ เทศบาลตำบลเกาะยาว อ.เกาะยาว จ.พังงา

12 มกราคม 2565


กปภ.สาขาพังงา เข้าร่วมการจัดกิจกรรมโครงการน้ำประปา กปภ.-อปท.เพื่อปวงชน ณ เทศบาลตำบลเกาะยาว อ.เกาะยาว จ.พังงา

นางนุชนภา พิณทอง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงาเข้าร่วมการจัดกิจกรรมโครงการน้ำประปา กปภ.- อปท.เพื่อปวงชน ณ  เทศบาลตำบลเกาะยาว อ.เกาะยาว จ.พังงา ซึ่งได้ให้ความรู้ และคำแนะนำ กรณีผลิตน้ำประปาจากน้ำบาดาล ร่วมถึงการบำรุง ดูแล รักษาบ่อน้ำบาดาล ให้เหมาะสมในการผลิตน้ำ ร่วมถึงแนะนำการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค ซึ่งหลังจากนี้จะมีการประสานการทำงานร่วมกันระหว่าง กปภ.- อปท. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านต่อไป

 

 

#มุ่ง_มั่น_เพื่อปวงชน

#กปภ.-อปท.เพื่อปวงชน เทศบาลตำบลเกาะยาว

#การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา

#นางนุชนภา_พิณทอง_ผจก.กปภ.สาขาพังงา

#นางสาวศุภลักษณ์ พรหมศีรี หัวหน้างานอำนวยการ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน