การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ลงพื้นที่ดำเนินการปฏิบัติงานหาท่อแตก-รั่ว ด้วยวิธี Step test เพื่อค้นหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่ ม.4 ต.ตลาดไชยา และ ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ลงพื้นที่ดำเนินการปฏิบัติงานหาท่อแตก-รั่ว ด้วยวิธี Step test เพื่อค้นหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่ ม.4 ต.ตลาดไชยา และ ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

13 มกราคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ลงพื้นที่ดำเนินการปฏิบัติงานหาท่อแตก-รั่ว ด้วยวิธี Step test เพื่อค้นหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่ ม.4 ต.ตลาดไชยา และ ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพุธ ที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 21.30 - 23.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ภายใต้การบริหารงานโดยนางจันทิรา ทองพูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา มอบหมายให้หัวหน้างานบริการฯ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ลงพื้นที่ดำเนินการปฏิบัติงานหาท่อแตก-รั่ว ด้วยวิธี Step test เพื่อค้นหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่ ม.4 ต.ตลาดไชยา และ ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อเดินหน้าตามแผนการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (DMA) ตามยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ กปภ. และลดปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นกับสาขา

 
เลื่อนขึ้นข้างบน