กปภ.สาขาอ่าวลึก ลงพื้นที่ตรวจวัดแรงดันน้ำ ตามโครงการ ผู้ใช้น้ำมั่นใจ กปภ.เช็คชัวร์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาอ่าวลึก ลงพื้นที่ตรวจวัดแรงดันน้ำ ตามโครงการ ผู้ใช้น้ำมั่นใจ กปภ.เช็คชัวร์

12 มกราคม 2565


กปภ.สาขาอ่าวลึก ลงพื้นที่ตรวจวัดแรงดันน้ำ ตามโครงการ ผู้ใช้น้ำมั่นใจ กปภ.เช็คชัวร์

เมื่อวันพุธ ที่ 12 มกราคม 2565 นางพวงเพชร สุขโข ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก มอบหมายภารกิจให้พนักงานในสังกัดงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ลงพื้นที่ตามโครงการ "ผู้ใช้น้ำมั่นใจ กปภ.เช็คชัวร์" โดยทำการตรวจสอบแรงดันน้ำในพื้นที่ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ทั้งนี้ เพื่อตรวจวัดแรงดันน้ำที่เหมาะสมตามมาตรฐานการให้บริการของ กปภ.อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้กับผู้ใช้น้ำในพื้นที่ด้วย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน