กปภ.สาขาปากพนัง ลงพื้นที่พบลูกค้า ภายใต้กิจกรรม "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ 2/2565 บริเวณชุมชนนาควารี ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาปากพนัง ลงพื้นที่พบลูกค้า ภายใต้กิจกรรม "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ 2/2565 บริเวณชุมชนนาควารี ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

13 มกราคม 2565


กปภ.สาขาปากพนัง ลงพื้นที่พบลูกค้า ภายใต้กิจกรรม "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ 2/2565  บริเวณชุมชนนาควารี  ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กปภ.สาขาปากพนัง ลงพื้นที่พบลูกค้า ภายใต้กิจกรรม "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ 2/2565  บริเวณชุมชนนาควารี  ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช           

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง ลงพื้นที่พบลูกค้า ภายใต้กิจกรรม "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ 2/2565 บริเวณชุมชนนาควารี ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 โดยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำประปาแบบถูกวิธี การตรวจสอบมาตรวัดน้ำ รณรงค์การประหยัดน้ำ พร้อมแนะนำการจ่ายค่าน้ำ ผ่านแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ และได้มอบของที่ระลึกแก่ลูกค้า เพื่อเสริมสร้างความประทับใจและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร กปภ. อีกด้วย 

 

 

# มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน

# ด้วยความห่วงใยจาก กปภ.สาขาปากพนัง

# นายชัฏ ชูพงศ์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาปากพนัง

# และทีงาน กปภ.สาขาปากพนัง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน