กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมกราคม 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมกราคม 2565

13 มกราคม 2565


กปภ.สาขาระนอง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมกราคม 2565

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 กปภ.สาขาระนอง นำโดย นายเลอศักดิ์ รัตนฉายา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสนอแนะในการทำงานของแต่ละงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

การนี้ นายเลอศักดิ์ รัตนฉายา ได้รายงานผลการดำเนินงานในส่วนงานต่างๆ ประจำเดือนธันวาคม 2564 และเน้นย้ำให้ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 อาทิ โครงการ "ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้" โดยทำการลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 10%ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 28 ก.พ.65 (ตามเงื่อนไขที่ กปภ.กำหนด), โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน เป็นต้น ในส่วนของงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ได้ชี้แจงทำความเข้าใจในขั้นตอนการทำ Step test เพื่อทำการตรวจสอบและค้นหาท่อแตกรั่วในพื้นที่ ลดปัญหาน้ำสูญเสีย

พร้อมกันนี้ ได้ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเรียนรู้ ทำความเข้าใจ พร้อมใช้งานระบบสนเทศสนับสนุนการจัดการและติดตามข้อร้องเรียน Smart1662เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป

ในตอนท้าย ผู้จัดการ กปภ.สาขาระนอง ได้กำชับให้ส่วนงานผลิตร่วมกันดูแล บำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตน้ำประปาให้พร้อมใช้งาน และควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้เป็นไปตามมาตรฐานของ กปภ.อยู่เสมอ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน