มท.2 กำชับ กปภ. เตรียมพร้อมดูแลประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

มท.2 กำชับ กปภ. เตรียมพร้อมดูแลประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

28 ธันวาคม 2564


มท.2 กำชับ กปภ. เตรียมพร้อมดูแลประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เตรียมความพร้อมดูแลให้บริการน้ำประปาตลอด 24ชั่วโมง แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564 - วันที่ 3 มกราคม 2565 ด้านการบริการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ทั้งนี้ ด้วยความห่วงใยขอให้ปฏิบัติตนตามมาตรการ UniversalPrevention วิธีป้องกันการติดเชื้อโควิดขั้นสูงสุด ปีใหม่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

          นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดยาวประชาชนชนส่วนใหญ่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ซึ่งอาจทำให้มีความต้องการใช้น้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น จึงได้กำชับ กปภ. ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมดูแลให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตลอด 24ชั่งโมง ดูแลระบบผลิตจ่ายน้ำประปาอย่างเข้มงวด และเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ หรือภัยพิบัติต่าง ๆ รวมทั้ง จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอยู่เวรยาม กวดขันการเข้าออกบริเวณโรงผลิตน้ำประปา พร้อมตรวจตราและเฝ้าระวังสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความมั่นใจปลอดภัยจากโควิด-19 ขอให้ปฏิบัติตนตามมาตรการ Universal Prevention วิธีป้องกันการติดเชื้อโควิดขั้นสูงสุด ปีใหม่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 อาทิ ก่อนออกเดินทางประเมินตนเองผ่าน "ไทยเซฟไทย" หากมีไข้หรือป่วยให้งดการเดินทาง สวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆหมั่นสังเกตอาการตนเองทุกวัน และหากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยงตรวจด้วย ATK ทันที

          นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ในฐานะหน่วยงานผู้ผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยให้กับประชาชน 74 จังหวัดทั่วประเทศ ขอให้มั่นใจในคุณภาพน้ำประปาของ กปภ. ที่มีการติดตามและควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของทุกกระบวนการผลิตและส่งจ่ายตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) พร้อมให้บริการน้ำประปาในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างเต็มที่และทั่วถึง อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้ลูกค้าปิดวาล์วน้ำ พร้อมตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านก่อนออกเดินทาง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียน้ำโดยสิ้นเปลืองและป้องกันการจ่ายค่าน้ำประปาที่สูงเกินกว่าปกติ ทั้งนี้ หากลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการหรือต้องการแจ้งปัญหาการใช้น้ำประปา ผ่าน 3 ช่องทางออนไลน์ของ กปภ.  ดังนี้ 1. เว็บไซต์ของ กปภ. www.pwa.co.th 2. แอปพลิเคชัน PWA1662 และ 3. PWALineOfficial:@pwathailand หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center โทร. 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน