กปภ. เพิ่มช่องทางการชำระค่าน้ำประปา บนแอปฯ “Bualuang mBanking” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. เพิ่มช่องทางการชำระค่าน้ำประปา บนแอปฯ “Bualuang mBanking”

27 ธันวาคม 2564


กปภ. เพิ่มช่องทางการชำระค่าน้ำประปา บนแอปฯ “Bualuang mBanking”

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพ เพิ่มช่องทางการชำระค่าน้ำประปาผ่านแอปพลิเคชัน Bualuang mBankingด้วยการสแกน QR code หรือ Bar Codeที่ปรากฏบนใบแจ้งค่าน้ำประปาได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

          นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า อีกหนึ่งภารกิจที่ กปภ. มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระค่าน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับภารกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐานสำหรับอุปโภคบริโภคให้บริการประชาชนในพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการและระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ล่าสุด กปภ. ร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพ เปิดบริการให้ลูกค้าของ กปภ. สามารถจ่ายค่าน้ำประปาผ่านแอปพลิเคชัน "Bualuang mBanking" ด้วยการสแกน QR Code หรือ Bar Codeบนใบแจ้งค่าน้ำประปาและยืนยันการชำระเงินโดยไม่มีค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ ต้องเป็นใบแจ้งค่าน้ำประปาที่อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น พร้อมให้บริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

          ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยความห่วงใยสุขภาพอนามัยลูกค้าของ กปภ. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่จะต้องคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยในการรับบริการ แนะทางเลือกติดต่อทำธุรกรรมในระบบออนไลน์ได้ 3 ช่องทาง ได้แก่(1) เว็บไซต์ของ กปภ. www.pwa.co.th (2) แอปพลิเคชัน PWA1662 (3) Line Official @PWAThailandเช่น ชำระค่าน้ำประปา ตรวจสอบค่าน้ำประปา ขอติดตั้งประปาใหม่ แจ้งชำระเงินค่าติดตั้งมาตร บรรจบมาตรและตรวจสอบมาตร แจ้งท่อแตกรั่ว และแจ้งปัญหาการใช้บริการ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าไม่ต้องเดินทางไปติดต่อที่สำนักงาน กปภ.สาขา ลดความเสี่ยงการออกมาสัมผัสเชื้อโรคในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน