กปภ.สาขาบ้านตาขุน ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำในระบบจ่าย ณ หน่วยบริการเชี่ยวหลาน ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำในระบบจ่าย ณ หน่วยบริการเชี่ยวหลาน ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

23 ธันวาคม 2564


กปภ.สาขาบ้านตาขุน ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำในระบบจ่าย ณ หน่วยบริการเชี่ยวหลาน ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

👍วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กปภ.สาขาบ้านตาขุน ภายใต้การบริหารงานของ นายพรประเสริฐ แก้วสุขศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน มอบหมายให้นายยะโสธร ช้างกลาง หัวหน้างาน 7 งานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำในระบบจ่าย ณ หน่วยบริการเชี่ยวหลาน ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อการให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานที่ กปภ.กำหนด

 
เลื่อนขึ้นข้างบน