มท. มอบของขวัญปีใหม่ 2565 โครงการ “ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

มท. มอบของขวัญปีใหม่ 2565 โครงการ “ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้”

22 ธันวาคม 2564


มท. มอบของขวัญปีใหม่ 2565 โครงการ “ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้”

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2565 มอบของขวัญให้กับประชาชน โดยจัด "โครงการ ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้" ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในการติดตั้งประปาใหม่และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีจากการใช้น้ำประปาที่สะอาดปลอดภัย พร้อมสนับสนุนให้ประชาชนได้มีโอกาสใช้น้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคมากยิ่งขึ้น ควบคู่กับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) สามารถทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ของ กปภ. ได้สะดวกและรวดเร็ว

          พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กปภ. หนึ่งในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้ขานรับโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2565 ภายใต้หัวข้อ "130 ปี มหาดไทย ส่งสุข คลายทุกข์ให้ประชาชนรับปีใหม่ 2565" ตามภารกิจหลักในการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย กปภ. ได้จัดทำ "โครงการ ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้"เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับประชาชนด้วยการลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 10% ระยะเวลา 2 เดือน สำหรับลูกค้ารายใหม่ประเภทที่อยู่อาศัย (ติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2นิ้ว) ในพื้นที่ให้บริการของ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ และเฉพาะส่วนเหมาจ่ายที่มีระยะห่างจากท่อเมนจ่ายน้ำประปาไม่เกิน 10 เมตร (ไม่รวมส่วนวางท่อภายในบ้าน) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีจากการใช้น้ำประปาที่สะอาดปลอดภัย พร้อมสนับสนุนให้ประชาชนได้มีโอกาสใช้น้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคมากยิ่งขึ้น สามารถยื่นแบบคำขอติดตั้งระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2565

          นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. มีความมุ่งมั่นให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ในพื้นที่ 74 จังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ทั้งนี้ สามารถขอติดตั้งประปาหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ ช่องทางออนไลน์ของ กปภ. ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้ 1. เว็บไซต์ของ กปภ. www.pwa.co.th2. แอปพลิเคชัน PWA1662 และ 3. PWA Line Official: @pwathailand หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ PWA Contact Center โทร. 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง         

 
เลื่อนขึ้นข้างบน