ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ และการทดสอบวัดผลด้านทัศนคติ ตรวจสอบคุณสมบัติ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ (เพิ่มเติม) ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 3 (สังกัด กปภ.ข.1, 4, 9 และ10) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ และการทดสอบวัดผลด้านทัศนคติ ตรวจสอบคุณสมบัติ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ (เพิ่มเติม) ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 3 (สังกัด กปภ.ข.1, 4, 9 และ10)

14 ธันวาคม 2564


ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ และการทดสอบวัดผลด้านทัศนคติ ตรวจสอบคุณสมบัติ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ (เพิ่มเติม) ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 3 (สังกัด กปภ.ข.1, 4, 9 และ10)

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง


              รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์ และการทดสอบวัดผลด้านทัศนคติ ตรวจสอบคุณสมบัติ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ (เพิ่มเติม) ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 3 สังกัด กปภ.ข.1, 4, 9 และ10

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน