กปภ. ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อความสะดวกแก่ลูกค้า (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อความสะดวกแก่ลูกค้า

09 ธันวาคม 2564


กปภ. ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน  เพื่อความสะดวกแก่ลูกค้า

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ยกเลิกการเรียกใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและลดภาระของลูกค้า เมื่อติดต่อขอรับบริการ สนองนโยบายรัฐบาล ยกระดับการให้บริการสู่ Thailand 4.0

          นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยว่า ตามมติ ครม. เห็นชอบยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน สำหรับ กปภ. ลูกค้าไม่จำเป็นต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อขอรับบริการ เพียงแค่แสดงบัตรประชาชนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันตัวตนในกรณีที่จำเป็นต้องใช้เนื่องจากปัจจุบัน บัตรประชาชนเป็นแบบสมาร์ทการ์ด สามารถบันทึกและแสดงผลข้อมูลของบุคคล ที่จำเป็นในการดำเนินการใด ๆ กับทางราชการอย่างครบถ้วนและใช้ในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ซึ่งช่วยลดเวลาการจัดเตรียมเอกสาร นอกจากนี้ ลูกค้า กปภ. สามารถใช้บริการออนไลน์ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ (1) เว็บไซต์ www.pwa.co.th (2) แอปพลิเคชัน PWA 1662 และ (3) Line Official @pwathailand ในการทำธุรกรรม เช่น ชำระค่าน้ำประปา ตรวจสอบค่าน้ำประปา ขอติดตั้งประปาใหม่ แจ้งชำระเงินค่าติดตั้งมาตร บรรจบมาตรและตรวจสอบมาตร แจ้งท่อแตกรั่ว แจ้งปัญหาการใช้บริการ ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันใช้น้ำและลงทะเบียนรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นต้น เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการใช้บริการ

          นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่ากปภ. ยินดีให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า สำหรับลูกค้าที่ต้องการติดต่อขอรับบริการเพียงแสดงบัตรประชาชนแก่เจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือเลือกใช้บริการผ่านทางออนไลน์ ทั้ง 3 ช่องทาง ได้เช่นเดียวกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center โทร. 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน