กปภ.สาขามหาสารคาม เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขามหาสารคาม เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

05 ธันวาคม 2564


กปภ.สาขามหาสารคาม เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ  และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

วันอาทิตย์ที่  5  ธันวาคม 2564  การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม โดยนายณ.เณร วัฒนกูล  ผู้จัดการ กปภ.สาขามหาสารคาม ได้มอบหมายให้ นายดิลก กิตติภักดีกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขามหาสารคาม  และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ  และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564  ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งภายในพิธีมีการวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน