กปภ.ชม.(พ) ร่วมกิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่า (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ชม.(พ) ร่วมกิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่า

05 ธันวาคม 2564


กปภ.ชม.(พ) ร่วมกิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่า

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณตั้งแต่ ฝายร้องศรีวิชัย ถึง ประตูระบายน้ำชลประทาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น.ของวันอาทิตย์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และกลุ่มจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา ๙๐๔ โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานในการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

 

มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน

 

ด้วยความห่วงใยจาก กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ)

 

นายอนุชา ศิริบวรเดช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ และทีมงาน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน