กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.6 จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.6 จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

30 พฤศจิกายน 2564


กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.6 จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

          กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (กปภ.ข.6) นำโดย นายธีรศักดิ์ กิตติศิริวัฒนกุล ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย (ผอ.กรจ.) พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดย ผอ.กรจ. ได้มอบนโยบายการดำเนินงานด้านต่างๆ พร้อมถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ของ ผู้ว่าการ กปภ. รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) และผู้อำนวยการ กปภ.ข.6 จากการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 4/2564 เพื่อนำไปดำเนินการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ ภายในการประชุม ผอ.กรจ. ได้อธิบายเรื่องการจัดการเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นเงินทุนก้อนสุดท้ายสำหรับเลี้ยงชีพหลังจากเกษียณ และเปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมหารือ แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ ณ ห้องประชุมใหญ่ กปภ.ข.6 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน