กปภ.สาขาอ้อมน้อย เปิดประชุมการตรวจสอบสำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาอ้อมน้อย เปิดประชุมการตรวจสอบสำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564

30 พฤศจิกายน 2564


กปภ.สาขาอ้อมน้อย เปิดประชุมการตรวจสอบสำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564

วันที่  29  พฤศจิกายน  2564  นำโดยนายสะอาด จงดี ผจก.กปภ.สาขาอ้อมน้อย พร้อมด้วยนายปกรณ์ บัวทอง ผช.ผจก. หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดร่วมกับฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค 2 กองตรวจสอบภูมิภาค 4 นำโดย นางสาวนฤมล  แก้วปรากาญจน์  หัวหน้างาน 8 งานตรวจสอบภูมิภาค 2  เปิดประชุมการตรวจสอบ สำหรับรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563  ถึงวันที่  30 พฤศจิกายน 2564  ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564  ถึงวันที่  9  ธันวาคม2564โดยมี นายสะอาด  จงดี ผจก.กปภ.สาขาอ้อมน้อย เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน