กปภ. ลงนาม MOU กับ K-water และ USOL วางระบบลดน้ำสูญเสีย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. ลงนาม MOU กับ K-water และ USOL วางระบบลดน้ำสูญเสีย

26 พฤศจิกายน 2564


กปภ. ลงนาม MOU กับ K-water และ USOL วางระบบลดน้ำสูญเสีย

          นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมลงนามกับ Mr. Seung Hwa, Jeong, Korea Water Resources Corporation (K-Water) และ Mr. Kwang Suhk, Oh บริษัท USOL จำกัด (USOL CO., LTD) สาธารณรัฐเกาหลี ในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเรื่อง Non-Revenue Water Advanced Water Leak Monitoring Pilot Project ซึ่งจะดำเนินการเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ เพื่อค้นหาจุดแตกรั่วร่วมกับการใช้ซอฟต์แวร์ในพื้นที่ที่ กปภ. ดูแลการให้บริการน้ำประปาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลดน้ำสูญเสีย ทั้งนี้ กปภ.ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่า จึงได้ดำเนินการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการสูญเสียน้ำประปาจากเส้นท่อให้น้อยที่สุดนับตั้งแต่สถานีผลิตน้ำประปาจนถึงบ้านเรือนของลูกค้า ณ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564     

 
เลื่อนขึ้นข้างบน