การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ซ่อมท่อส่งน้ำดิบขนาด ๒๐๐ มม. แตกชำรุด บริเวณอ่างเก็บน้ำวัดนาย ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ซ่อมท่อส่งน้ำดิบขนาด ๒๐๐ มม. แตกชำรุด บริเวณอ่างเก็บน้ำวัดนาย ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร

26 พฤศจิกายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ซ่อมท่อส่งน้ำดิบขนาด ๒๐๐ มม. แตกชำรุด บริเวณอ่างเก็บน้ำวัดนาย ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร

ในวันที่ ๑๙ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ พบเหตุท่อส่งน้ำดิบ ขนาด ๒๐๐ มิลลิเมตร แตกชำรุด ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำวัดนาย ซึ่งใช้ในการสูบน้ำดิบเพื่อส่งมาสถานีผลิตน้ำปะทิว ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เนื่องจากจุดแตกรั่ว อยู่ลึกจากผิวดิน และมีความซ้บซ้อนในการซ่อม กปภ.สาขาจึงต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมท่อแตกท่อรั่ว เป็นระยะเวลาเกินกว่า ๑๒ ชั่วโมง จึงจะสามารถผลิตและจ่ายน้ำ ให้กับลูกค้าในเขตพื้นที่จำหน่ายน้ำปะทิวได้ เพื่อบูรณาการงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้ส่งผลกระทบต่อลูกค้าที่สุด ซึ่งระหว่างดำเนินการจะส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่จำหน่ายน้ำเขตอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ทั้งหมด และในการนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ในการนำทีมสนับสนุนเพื่อช่วยในการซ่อมแซมท่อส่งน้ำดิบด้วย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน