การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ดำเนินการซ่อมแซมท่อส่งน้ำดิบขนาด ๓๑๕ มิลลิเมตร ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ดำเนินการซ่อมแซมท่อส่งน้ำดิบขนาด ๓๑๕ มิลลิเมตร ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

26 พฤศจิกายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ดำเนินการซ่อมแซมท่อส่งน้ำดิบขนาด ๓๑๕ มิลลิเมตร ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ดำเนินการซ่อมแซมท่อส่งน้ำดิบขนาด ๓๑๕ มิลลิเมตร แตกชำรุดบริเวณสะพานข้ามคลองคุริง ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จึงไม่สามารถสูบน้ำดิบเพื่อส่งมายังสถานีผลิตน้ำแม่ข่ายท่าแซะ ทำให้ลูกค้าในเขตพื้นที่จำหน่ายน้ำท่าแซะ พบกับปัญหาน้ำไหลอ่อนและน้ำไม่ไหลในโซนพื้นที่สูง ในการนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จและผลิตพร้อมจ่ายน้ำให้กับลูกค้าในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในเวลา ๒๑.๐๐ น.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน