การประปาส่วนภูมิสาขาจันดีร่วมกับงาน กรจ.การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ลงพื้นที่เดินสำรวจหาท่อแตก-ท่อรั่ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิสาขาจันดีร่วมกับงาน กรจ.การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ลงพื้นที่เดินสำรวจหาท่อแตก-ท่อรั่ว

26 พฤศจิกายน 2564


การประปาส่วนภูมิสาขาจันดีร่วมกับงาน กรจ.การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ลงพื้นที่เดินสำรวจหาท่อแตก-ท่อรั่ว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี ภายใต้การบริหารงานโดย นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี พร้อมด้วย ทีมงาน กรจ.การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พนักงานและลูกจ้างฯในสังกัด ลงพื้นที่เดินสำรวจหาท่อแตก-ท่อรั่ว บริเวณโซนตลาดท่ายาง ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีฯ ตามแผนปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย เพื่อลดน้ำสูญเสีย และเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่ายอย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน