การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก จัดสนทนายามเช้า เตรียมความพร้อมสมัครศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก จัดสนทนายามเช้า เตรียมความพร้อมสมัครศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2565

26 พฤศจิกายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก จัดสนทนายามเช้า เตรียมความพร้อมสมัครศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2565

นางสาวเปรมอัทยา กัณฑมณี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม กปภ.สาขานครนายก เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

โดยการสนทนาครั้งนี้ มุ่งเน้นที่การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสมัครศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2565 โดย ผู้จัดการเปรมอัทยาฯ ได้มอบหมายให้ในแต่ละงานสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตามที่ได้รับมอบหมาย และต้อนรับพนักงานคนใหม่ นายช่างไฟฟ้า 6  งานผลิต

 
เลื่อนขึ้นข้างบน