กปภ.สาขามหาสารคาม ลงพื้นที่ออกสำรวจค้นหาท่อแตก รั่ว เพื่อลดน้ำสูญเสีย พื้นที่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม (DMA04) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขามหาสารคาม ลงพื้นที่ออกสำรวจค้นหาท่อแตก รั่ว เพื่อลดน้ำสูญเสีย พื้นที่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม (DMA04)

26 พฤศจิกายน 2564


กปภ.สาขามหาสารคาม ลงพื้นที่ออกสำรวจค้นหาท่อแตก รั่ว เพื่อลดน้ำสูญเสีย พื้นที่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม (DMA04)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 20.30 น. กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.6 ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม นำโดยนาย ณ.เณร วัฒนกูล ผู้จัดการ กปภ.สาขามหาสารคาม ได้มอบหมายให้ นายดิลก กิตติภักดีกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขามหาสารคาม  หัวหน้างานบริการฯ และหัวหน้างานผลิต  พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ออกสำรวจค้นหาท่อแตก ท่อรั่ว ของระบบท่อจ่ายน้ำของโรงกรองน้ำห้วยคะคาง DMA04ในพื้นที่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม ตามแผนปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย  พร้อมแจ้งดำเนินการซ่อมแซมอย่างทันท่วงที เพื่อลดอัตราน้ำสูญเสีย เพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำประปาเพื่อบริการแก่ผู้ใช้น้ำในเขต อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยการปฏิบัติการในครั้งนี้เสร็จสิ้นเมื่อเวลา 00.30 น. สรุปการปฏิบัติงาน พบท่อแตก จำนวน 11 จุด

 

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน