กปภ.สาขาภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 10/2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 10/2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

26 พฤศจิกายน 2564


กปภ.สาขาภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 10/2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

วันนี้ ( 26 พฤศจิกายน 2564) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต โดยนายไกรสร มะหะหมัด ผจก.กปภ.สาขาภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 10/2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ณ อาคารหอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

 
เลื่อนขึ้นข้างบน