กปภ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2564

13 พฤศจิกายน 2564


กปภ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2564

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) นำไปถวายยังพระอารามหลวง โดยในปี 2564 กำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดชุมพรรังสรรค์ พระอารามหลวง ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564

          นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า กปภ. ได้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินไปทอดถวาย ณ พระอารามหลวงเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2564 กปภ. จะนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ ซึ่งจำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดชุมพรรังสรรค์พระอารามหลวง ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร โดยจัดให้มีพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นกิจกรรมสำคัญที่ กปภ. ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปีเพื่อร่วมสืบสานประเพณีการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

          นายสุรชัย เชื้อแพ่ง รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) ในฐานะประธานกรรมการดำเนินงานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564 กล่าวเพิ่มเติมว่า วัดชุมพรรังสรรค์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ภายในวัดมีพระพุทธปฏิมาพร หรือ พระรอดสงคราม ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่หล่อด้วยวัสดุทองสัมฤทธิ์มีความงดงามเป็นอย่างมาก เป็นพระประธานประดิษฐานในพระอุโบสถ และเป็นที่เลื่อมใสของคนในชุมชน นอกจากนี้ วัดชุมพรรังสรรค์ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างของจังหวัดชุมพรอีกด้วย 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน