มท.2 สั่งการเตรียมพร้อมเพิ่มกำลังผลิตน้ำประปา รองรับท่องเที่ยวไฮซีซั่นภาคใต้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

มท.2 สั่งการเตรียมพร้อมเพิ่มกำลังผลิตน้ำประปา รองรับท่องเที่ยวไฮซีซั่นภาคใต้

16 พฤศจิกายน 2564


มท.2 สั่งการเตรียมพร้อมเพิ่มกำลังผลิตน้ำประปา รองรับท่องเที่ยวไฮซีซั่นภาคใต้

          นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ลงพื้นที่ จ.กระบี่ ย้ำ กปภ. เตรียมการรองรับนักท่องเที่ยวหลังการเปิดประเทศ พร้อมให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ สะอาด ได้มาตรฐานอย่างเพียงพอและทั่วถึง

          นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผย ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ) ณ กปภ.สาขากระบี่ ว่า จ.กระบี่ เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว ถือว่าเป็นจังหวัดที่สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นลำดับต้น ๆ ของประเทศ หลังจากรัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปจนตลอดช่วงไฮซีซั่นท่องเที่ยวภาคใต้ ทั้งนี้ ได้กำชับให้ กปภ. เตรียมความพร้อมแหล่งน้ำดิบและการผลิตให้เพียงพอรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่และการท่องเที่ยวที่จะเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการสำรวจพื้นที่เพื่อขยายเขตการให้บริการรองรับการเติบโตของชุมชนในอนาคต

          นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า กปภ.สาขากระบี่ พร้อมให้บริการประชาชนในพื้นที่ รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่ามีปริมาณน้ำเพียงพอต่อความต้องการใช้อุปโภคบริโภค ตลอดจนการวางแผนเตรียมแหล่งน้ำดิบสำรองไว้ใช้ตลอดช่วงหน้าแล้ง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน