มท.2 มั่นใจ กปภ.สาขาภูเก็ต มีน้ำประปาเพียงพอ พร้อมรองรับนโยบายเปิดประเทศ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

มท.2 มั่นใจ กปภ.สาขาภูเก็ต มีน้ำประปาเพียงพอ พร้อมรองรับนโยบายเปิดประเทศ

15 พฤศจิกายน 2564


มท.2 มั่นใจ กปภ.สาขาภูเก็ต มีน้ำประปาเพียงพอ พร้อมรองรับนโยบายเปิดประเทศ

          นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผย ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ) ณ กปภ.สาขาภูเก็ต ว่า ขณะนี้ กปภ.สาขาภูเก็ต ได้เตรียมความพร้อมบริหารจัดการน้ำประปาเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่และรองรับการท่องเที่ยวไว้อย่างเพียงพอสนองนโยบายเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดย จ.ภูเก็ต ถือเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจำนวนมากและตามที่ได้มอบนโยบายให้กักเก็บน้ำในช่วงหน้าฝนเพื่อใช้ในหน้าแล้ง กปภ.สาขาภูเก็ต ได้บูรณาการร่วมกับจังหวัดภูเก็ตและกรมชลประทาน ใช้อ่างเก็บน้ำบางวาด อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ และอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำไว้เป็นแหล่งน้ำสำรอง ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเต็มความจุ 100% ทั้งนี้ ในระยะต่อไป กปภ.สาขาภูเก็ต มีแผนงานพัฒนาโครงข่ายแหล่งน้ำ เชื่อมโยงระหว่าง จ.พังงา และ จ.ภูเก็ต เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำของภาคส่วนต่าง ๆ ในอนาคต และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ 2 จังหวัดได้อย่างยั่งยืน

          นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า กปภ. ได้วางแผนและเร่งเตรียมความพร้อมด้านแหล่งน้ำและระบบการผลิตเพื่อให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน นักท่องเที่ยว และภาคธุรกิจอย่างเพียงพอและมีแผนจะขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำในอนาคต

           พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานด้านระบบผลิตประปา ณ สถานีผลิตน้ำประปา กปภ.สาขาภูเก็ต และเดินทางไปตรวจติดตามปริมาณน้ำ ณ อ่างเก็บน้ำบางวาด พร้อมด้วย นายณรงค์ วุ้นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการ กปภ. นายสุรชัย เชื้อแพ่ง รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) กปภ. นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 4 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน