ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี ได้เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom meeting) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี ได้เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom meeting)

21 ตุลาคม 2564


ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี ได้เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom meeting)

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี ภายใต้การบริหารงานโดย นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ได้เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 นายประทีป กุศลวัฒนะ ในโอกาสเริ่มทำงานในปีงบประมาณ 2565 ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom meeting) ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี

 
เลื่อนขึ้นข้างบน