การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา ร่วมแจกน้ำดื่มในพิธีเชิญหิรัญบัฏสถาปนาสมณศักดิ์ และเชิญสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ถวายแด่พระพรหมมงคลวัชโรดม (พระเทพปริยัติมงคล) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา ร่วมแจกน้ำดื่มในพิธีเชิญหิรัญบัฏสถาปนาสมณศักดิ์ และเชิญสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ถวายแด่พระพรหมมงคลวัชโรดม (พระเทพปริยัติมงคล)

21 ตุลาคม 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา ร่วมแจกน้ำดื่มในพิธีเชิญหิรัญบัฏสถาปนาสมณศักดิ์ และเชิญสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ถวายแด่พระพรหมมงคลวัชโรดม (พระเทพปริยัติมงคล)

        ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 นายนิมิตร ปิ่นธานี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา มอบหมายให้ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมแจกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 500 ขวด เพื่อแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและประชาชนที่เข้าร่วมในพิธีเชิญหิรัญบัฏสถาปนาสมณศักดิ์ และเชิญสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ถวายแด่พระพรหมมงคลวัชโรดม (พระเทพปริยัติมงคล) ณ วัดจองคำ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน