มท.2 ลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ มอบนโยบายการบริหารจัดการระบบประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

มท.2 ลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ มอบนโยบายการบริหารจัดการระบบประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค

21 ตุลาคม 2564


มท.2 ลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ มอบนโยบายการบริหารจัดการระบบประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค ณ กปภ.สาขาบึงกาฬ พร้อมมอบนโยบายการวางแผนบริหารจัดการน้ำดิบและรักษาคุณภาพน้ำประปาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีการบริหารจัดการน้ำประปาให้เพียงพอเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากร เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวในพื้นที่ ที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการบริหารจัดการน้ำสูญเสียอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นด้านการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาของ กปภ. เพื่อให้สามารถส่งจ่ายน้ำประปาที่สะอาดให้กับลูกค้าได้อย่างเพียงพอ ทั่วถึง และเต็มศักยภาพ มุ่งเน้นขับเคลื่อนการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านน้ำประปา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ขอให้ กปภ. ช่วยให้การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านความรู้ทางวิชาการ และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำประปาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันทั่วทั้งประเทศ ด้าน นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า กปภ.พร้อมขานรับนโยบายกระทรวงมหาดไทยมาปฏิบัติ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน และจะก้าวไปพร้อม ๆ กับทุก ๆ หน่วยงาน เพื่อพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเน้นย้ำว่า การดำเนินงานต่าง ๆ ของ กปภ. จะไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในทุกด้าน พร้อมกันนี้ ผู้ว่าการ กปภ. ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานด้านระบบผลิตประปา ณ สถานีผลิตน้ำประปา กปภ.สาขาบึงกาฬ โดยมีนายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 7 นายไพฑูรย์ สุธรรมมา ผู้จัดการ กปภ.สาขาบึงกาฬ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน