การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ลงพื้นที่หน่วยบริการอำเภอเวียงสระ ออกค้นหาน้ำสูญเสีย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ลงพื้นที่หน่วยบริการอำเภอเวียงสระ ออกค้นหาน้ำสูญเสีย

21 ตุลาคม 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ลงพื้นที่หน่วยบริการอำเภอเวียงสระ ออกค้นหาน้ำสูญเสีย

วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ลงพื้นที่หน่วยบริการอำเภอเวียงสระ ออกค้นหาน้ำสูญเสียโซน DMA-MM 02 โรงกรองน้ำลานเข้ จ่ายน้ำพระแสง เพื่อลดน้ำสูญเสีย และเพิ่มปริมาณการจ่ายน้ำให้กับลูกค้าต่อไป
 
 
#มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน 
#ด้วยความห่วงใยจาก กปภ.สาขาบ้านนาสาร 
#นายสานิษ กาญจนกุล ผจก.กปภ.สาขาบ้านนาสาร 
#หัวหน้างานผลิต/หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย กปภ. สาขาบ้านนาสาร
#พนักงานและลูกจ้าง กปภ.สาขาบ้านนาสาร 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน