21 ตุลาคม 2564 ครบ 121 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี "สมเด็จย่า" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

21 ตุลาคม 2564 ครบ 121 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี "สมเด็จย่า"

21 ตุลาคม 2564


21 ตุลาคม 2564 ครบ 121 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี "สมเด็จย่า"

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายนิมิตร ปิ่นธานี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาอนุสาวรีย์ "สมเด็จย่า" ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2544 เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่าที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเกื้อกูลประโยชน์แก่พสกนิกรพะเยาและชาวไทยพระตำหนักกว๊านพะเยา มีด้วยกันทั้งหมด 3 หลังด้วยกัน ภายในมีการแสดงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ โดยพระตำหนักหลังที่ 1 สร้างขึ้นเมื่อ ปี 2513 โดยกรมประมงเป็นพระตำหนักของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระตำหนักหลังที่ 2 สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2514 เป็นพระตำหนักของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพระตำหนักหลังที่ 3 สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2526 เป็นพระตำหนักของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นพระตำหนักที่ทรงโปรดให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าเฝ้ารับเสด็จ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน