กปภ.สาขาขลุง จัดกิจกรรม"วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาขลุง จัดกิจกรรม"วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564"

21 ตุลาคม 2564


กปภ.สาขาขลุง จัดกิจกรรม"วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564"

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง นำโดย นางสาวกมลพัชร  ไทยเจริญ ผู้จัดการกปภ.สาขาขลุง พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564"โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ พรวนดิน กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณรอบสำนักงานกปภ.สาขาขลุง  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน