กปภ.สาขากำแพงเพชร เริ่มแล้ว!! ทดลองสุ่มอ่านมาตร 100% ก่อนที่จะเริ่มใช้งานจริงในวันที่ 1 พ.ย.64 นี้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขากำแพงเพชร เริ่มแล้ว!! ทดลองสุ่มอ่านมาตร 100% ก่อนที่จะเริ่มใช้งานจริงในวันที่ 1 พ.ย.64 นี้

21 ตุลาคม 2564


กปภ.สาขากำแพงเพชร เริ่มแล้ว!! ทดลองสุ่มอ่านมาตร 100% ก่อนที่จะเริ่มใช้งานจริงในวันที่ 1 พ.ย.64 นี้

นายนิสิต ใจอินทร์ ผจก.กปภ.สาขากำแพงเพชร มอบหมายให้ให้พนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ทดลองสุ่มอ่านมาตรวัดน้ำ 100% โดยใช้โทรศัพท์มือถือ Smart phone เปิดพิกัด GPS และ Application Google หรือ Safari เพื่อทดสอบการอ่านมาตรคลาดเคลื่อน หรือมาตรลูกค้ามีความคลาดเคลื่อน เพื่อตรวจเช็คความถูกต้อง และเที่ยงตรงในการอ่านมาตรวัดน้ำ โดยกำหนดระยะเวลาในการสุ่มอ่านมาตรแต่ละเครื่องว่าใช้เวลากี่นาที พร้อมทั้งรูปถ่ายยืนยันเพื่อสามารถตรวจสอบได้ ก่อนที่เริ่มสุ่มอ่านมาตร 100 % พร้อมกันในวันที่ 1 พ.ย.64 นี้
 
 
มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน
#ทดลองสุ่มอ่านมาตร 100%
#การประปาส่วนภูมิภาค

 
เลื่อนขึ้นข้างบน